Ingredients

ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องสำอาง

รู้ไว้เพื่อความสวย นี่คือส่วนประกอบต่างๆ ที่น่ารู้ในเครื่องสำอาง ค่า SPF จะพบอยู่บนฉลากของผลิตภัณฑ์กันแดดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งค่า SPF ย่อมาจากคำว่า Sun Protection Factor ซึ่งเป็นค่าที่แสดงระยะเวลาในการป้องกันรังสี UVB จำง่ายๆ ว่ามันคือค่าที่บอกให้เรารู้ว่า ถ้าต้องเจอแดด เราจะทนต่อรังสี UVB ได้นานกี่นาที ซึ่งตามข้อมูลทั่วไป ผิวคนเราจะทนต่อรังสี UVB ได้นาน 20 นาที หลังจากนั้นผิวจะเริ่มไหม้ และเริ่มถูกรังสี UVB ทำร้าย ค่า PA PA ที่นั่น ค่า PA ย่อมาจาก Protection Grade of UVA หมายถึงค่าประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี UVA ซึ่งเป็นรังสีที่สามารถทะลุทะลวงเข้าสู่ผิวชั้นหนังแท้ หรือชั้นเดอร์มิส (Dermis) ซึ่งผลเสียของการรับรังสี UVA เมื่อเข้าสู่ชั้นหนังแท้มากๆ นั้นอาจทำร้ายผิวจนก่อให้เกิดอันตรายได้ในระยะยาว การจะป้องกันเจ้ารังสีตัวนี้จะพึ่งแค่ SPF อาจไม่เพียงพอ เพราะเป็นการปกป้องคนละชั้นผิวกัน ค่า …

ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องสำอาง Read More »