การไม่ใช้ไมโครพลาสติก: อันตรายจากไมโครพลาสติกในโลกเครื่องสำอาง

แม้จะมีการสั่งห้ามใช้ เม็ดไมโครบีดส์ (microbeads) ที่ทำจากพลาสติกในประเทศนิวซีแลนด์ และในอีกหลายประเทศมาระยะหนึ่งแล้วแต่การนำไมโครพลาสติกประเภทอื่นๆ นับร้อยชนิดมาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและความงามส่วนบุคคลอื่นๆ ทั่วโลกก็ยังคงมีอยู่ไมโครพลาสติกเป็นอนุภาคพลาสติกขนาดเล็กมาก ซึ่งบ่อยครั้งจะถูกนำมาใส่ในผลิตภัณฑ์หลายอย่าง เช่น ส่วนผสมราคาถูกๆ ที่นำมาเติมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีปริมาณมากขึ้น หรือใช้เป็นสารลดแรงตึงผิว (emulsifying agents) แม้ว่าไมโครพลาสติกจะเป็นสิ่งที่สังเกตด้วยตาเปล่าได้ยากมาก แต่มันก็สามารถก่อความเสียหายให้แก่สิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตต่างๆในท้องทะเลได้ และยังอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์อีกด้วย ไมโครพลาสติกส่งผลกระทบอะไรบ้าง ข้อเสียอย่างหนึ่งของไมโครพลาสติก คือ เมื่อมันปะปนอยู่ภายในสิ่งแวดล้อมแล้วมันก็จะคงอยู่อย่างนั้นตลอดไป เนื่องจากมันไม่อาจเสื่อมสลายไปได้เองตามกาลเวลา ไมโครพลาสติกเป็นสิ่งที่ไม่อาจถูกกรองออกจากระบบน้ำเสียได้ และบ่อยครั้งที่มันมักจะไหลไปสู่เส้นทางน้ำอื่นๆ และมหาสมุทร เนื่องจากไมโครพลาสติกเป็นอนุภาคพลาสติกที่มีขนาดเล็กมาก เมื่อมันไหลไปสู่ท้องทะเลแล้ว ก็จะปะปนไปกับอาหารที่สัตว์ต่างๆ ในท้องทะเลกิน และไหลเวียนอยู่ภายในห่วงโซ่อาหาร เนื่องจากมนุษย์คือผู้ที่อยู่บนตำแหน่งสูงสุดของห่วงโซ่อาหารนี้ เราจึงมีแนวโน้มที่จะบริโภคไมโครพลาสติกนี้เข้าไปด้วย นอกจากจะก่อความเสียหายต่อสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลและมหาสมุทรแล้ว ไมโครพลาสติกเหล่านี้ยังพาเราและบรรดาบุตรหลานของเราให้ตกอยู่ในความเสี่ยงด้วย ครั้งหนึ่งเคยมีการรณรงค์ระดับนานาชาติเพื่อต่อต้านการนำพลาสติกมาใช้ในเครื่องสำอางที่เรียกว่า “Beat the Microbead” (ต่อสู้กับไมโครบีดส์) ซึ่งได้บ่งชี้ให้เห็นว่ามีการนำส่วนผสมของไมโครพลาสติกมากกว่า 500 ชนิดมาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและความงามส่วนบุคคล (ดูรายการไมโครพลาสติกต่างๆ ได้ที่นี่ https://www.beatthemicrobead.org/guide-to-microplastics/ ) ซึ่งในพลาสติกเหล่านี้มีสารเคมีที่เป็นอันตรายอยู่เป็นจำนวนมาก และยังมีไมโครพลาสติกชนิดอื่นๆ อีก  นับร้อยที่เรายังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงผลกระทบของมันที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์ เมื่อมีการนำผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมเหล่านี้ผสมอยู่มาใช้ก็เท่ากับว่าเรากำลังนำสารเคมีที่เป็นอันตรายเหล่านี้มาใช้ด้วย ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของตัวเราเองเท่านั้น แต่ยังเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ …

การไม่ใช้ไมโครพลาสติก: อันตรายจากไมโครพลาสติกในโลกเครื่องสำอาง Read More »