for children

Customers Review-For Children

for children

เมื่อ 10 ปีที่แล้ว “โรงเรียนอนุบาลซะคะโดะ อะซึมะ” ได้ทำการติดตั้งเครื่องกรองน้ำไพ (π-water filter machine)

คุณ เอทซึโกะ ซึซึกิ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนได้อธิบายว่า “ในน้ำก๊อกมีคลอรีน คลอรีนเป็นสารทำลายวิตามินต่าง ๆ ที่คุณรับประทานเข้าไป เราอยากมอบสิ่งที่ดีต่าง ๆ ให้แก่เด็ก ๆ เพื่อให้เขาได้เติบโตขึ้นมามีสุขภาพดี ดังนั้น เราจึงเลือกใช้ น้ำไพ (π-water)”

พวกครูจึงมองหาน้ำที่ดีสำหรับเด็ก ๆ และในที่สุดพวกเขาก็พบกับ น้ำไพ คุณสามารถริน น้ำไพ ได้จากก๊อกน้ำทุกจุดในโรงเรียน ดังนั้น บรรดาผู้ปกครองจึงริน น้ำไพ กลับไปบ้านทุกวัน

เราใส่ใจกับคุณภาพของน้ำที่ออกมาจากเครื่องกรองเป็นอันมาก เราตรวจสอบคุณภาพน้ำถึงปีละ ห้าครั้ง เราดีใจที่ได้ยินว่า เด็ก ๆ ที่จบจากโรงเรียนของเราบางคนพูดว่า น้ำของโรงเรียนเรามีรสชาติดีจริง ๆ พวกเด็ก ๆ รู้เช่นนั้นก็เนื่องจากว่า ได้เปรียบเทียบกับน้ำที่พวกเขาดื่มในโรงเรียนประถมที่พวกเขาไปเรียนต่อ

การนึกถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ธรรมชาติ และ มนุษย์

น้ำ คือ วิชาหนึ่งที่ต้องเรียน

โรงเรียนอนุบาลซะคะโดะ อะซึมะ เป็นโรงเรียนที่เน้นเรื่องการให้ “การศึกษาทางด้านโภชนาการ” เด็ก ๆ ได้หว่านเมล็ดผักลงไปในสวน เก็บเกี่ยวพืชผลที่ได้ในแต่ละฤดู และรับประทานผักเหล่านั้น โดยปรุงด้วยตนเอง ด้วยการรับประทานพืชผักที่ปลูกมากับมือ พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ ได้นึกถึงชาวไร่ชาวนา และตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม พวกเขาได้รู้จัก น้ำ ในฐานะต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ซึ่งเรื่องนี้คือส่วนหนึ่งของการศึกษา

บรรดาครูรู้สึกภูมิอกภูมิใจที่ได้มอบ น้ำที่ดีและปลอดภัย ให้แก่เด็กๆ ในโรงเรียน

for children#2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart